connect the dots

Sykepleier med VR-briller står på et virtuelt legekontor og undersøker en pasientMedisinsk trening i en virtuell verden

Hils på Almar

Almar er en pasient med afasi. Tilstanden hans kan plutselig forverre seg under treningen.

Virtuell pasient som ligger i en sykeseng og ser på deg

Medisinsk prosedyretrening

I tett samarbeid med medisinske spesialister, utvikler vi i CTD en virtuell verden hvor helsepersonell kan trene på prosedyrer.

Dame med VR-briller og hansker

Send oss en melding