Kjeden for å forebygge

Nøkkelen til god pasientsikkerhet er tidlig oppdagelse av og respons på forverret pasienttilstand. CTD Helse understøtter stegene i metoden “kjeden for å forebygge” slik at forverret helsetilstand og kritiske situasjoner forebygges.

Kjeden for å forebygge illustrert med tekst og ikoner
Kjeden for å forebygge

Steg 1 - Opplæring:

Første steg i kjeden forutsetter at helsepersonell har tilstrekkelig med basiskunnskaper. Vårt opplæringsprogram tilbyr derfor trening på grunnleggende prosedyrer og ferdigheter som å måle puls riktig. Under treningen kan pasientens vitale parametere endres for å f.eks. lære å kjenne forskjell på en puls på 45 og en puls på 160 slag i minuttet.

Steg 2 - Observasjon:

Når grunnleggende ferdigheter er etablert, vil systematisk registrering av utførte observasjoner og målinger være neste steg i opplæringen. I CTD Helse kan det øves på spesifikke ferdigheter som ABCDE og NEWS2.

Steg 3 - Gjenkjenning:

Å gjenkjenne viktige endringer i pasientens verdier er nøkkelen til å oppdage forverret helsetilstand raskt. Under prosedyretrening oppmuntres det til refleksjon rundt innmeldte verdier og betydningen disse kan ha for pasientens helsetilstand.

Steg 4 - Varsling:

Når vil pasientens helsetilstand kreve at man tilkaller hjelp? Dette er et sentralt spørsmål for sikker pasientbehandling. I CTD Helse må de som trener alltid ta stilling til om andre skal varsles om pasientens utvikling og i så tilfelle, hvem som skal tilkalles.

Steg 5 - Handling

God samhandling og riktig kommunikasjon i team er viktig for å sikre riktig behandling av pasienten. Treningen setter søkelys på ISBAR som rammeverk for kommunikasjon mellom helsepersonell slik at nødvendig informasjon korrekt og effektivt videreformidles og riktig pasientbehandling kan iverksettes.

Les forskningen som ligger til grunn