Connect the Dots

Vi bygger faglig kompetanse gjennom mengdetrening i trygge virtuelle omgivelser.God samhandling, kommunikasjon og medisinske ferdigheter gir økt pasientsikkerhet.
Sykepleier med VR-briller står på et virtuelt legekontor og undersøker en pasient.
Ikon som illustrer CTD Helse

CTD Helse

CTD Helse er et opplæringsprogram hvor helsepersonell kan få virkelighetsnær mengdetrening i grunnleggende medisinske ferdigheter, samhandling og kommunikasjon. I vår virtuelle verden kan helsepersonell trene når de vil, så ofte de vil og med hvem de vil – tidseffektivt og uten fordyrende kurs- eller reisekostnader. Det eneste som kreves er et sett med VR-briller og et abonnement på våre løsninger.

Ikon som illustrer VR - bedre effekt, mindre kleint

VR - bedre effekt, mindre kleint

Vi vet at trening i virtuelle verdener og bruk av VR-briller er ukjent for mange. Forskning viser imidlertid at trening i VR er både motiverende og gir bedre læringsutbytte en tradisjonell opplæring. Sammenlignet med tradisjonell klasseromstrening så fjernes distraksjoner slik som begrensninger i fysiske omgivelser og sjenanse i rollespill foran tilskuere. Når det i tillegg kan trenes oftere, alene og i team, blir de som trener tryggere på egne ferdigheter, raskere til å oppdage endret pasienttilstand og bedre til å håndtere ulike pasientforløp.

Ikon som illustrer For faglærte, ufaglærte og studenter

For faglærte, ufaglærte og studenter

Ufaglærte kan raskt tillære seg nødvendig basiskompetanse gjennom å øve på steg 1 og 2 i metoden “kjeden for å forebygge”, mens faglærte vil kunne friske opp og dele med andre etablert kunnskap på alle fagområder. For studenter vil CTD Helse fungere som en ideell treningsarena for ny kunnskap.

Ikon som illustrer Fokus på læring

Fokus på læring

Refleksjon rundt og tilbakemelding på egne handlinger er viktig for godt læringsutbytte. I vårt opplæringsprogram får brukerne tilbakemelding på korrekthet på gjennomførte valg og innspill til forbedring. Ved scenariotrening må teamet etter endt treningsforløp inn i debrifingsrom for å reflektere over egne handlinger. For å øke kvaliteten i læringen har opplæringsprogrammet innebygde spørsmål til refleksjon på både det faglige og på rolleforståelse.

Ikon som illustrer Trygghet og mestring

Trygghet og mestring

Ledere skal være trygge på at ansatte har nødvendig kompetanse til å håndtere tildelte oppgaver. I nettportalen CTD Portal får ledere oversikt over registrerte VR-briller og tilgang til brukerdata fra trening. CTD tar sikkerhet og personvern på alvor og våre applikasjoner utvikles i tråd med anerkjente prinsipper for innebygd personvern. CTD Helse samler inn data anonymt for å gi innsikt i hvor ofte det trenes, hva det trenes på og resultater på aggregert nivå. På den måten kan ledere oppmuntre til trening på områder der svakheter er identifisert.