Connect the Dots

Vi bygger faglig kompetanse gjennom mengdetrening i trygge virtuelle omgivelser.God samhandling, kommunikasjon og medisinske ferdigheter gir økt pasientsikkerhet.
Sykepleier med VR-briller står på et virtuelt legekontor og undersøker en pasient.

Aktuelt

Ikon som illustrer CTD Helse

CTD Helse

CTD Helse er et opplæringsprogram hvor helsepersonell kan få virkelighetsnær mengdetrening i grunnleggende medisinske ferdigheter, samhandling og kommunikasjon. I vår virtuelle verden kan helsepersonell trene når de vil, så ofte de vil og med hvem de vil – tidseffektivt og uten fordyrende kurs- eller reisekostnader. Det eneste som kreves er et sett med VR-briller og et abonnement på våre løsninger.

Ikon som illustrer VR - bedre effekt, mindre kleint

VR - bedre effekt, mindre kleint

Vi vet at trening i virtuelle verdener og bruk av VR-briller er ukjent for mange. Forskning viser imidlertid at trening i VR er både motiverende og gir bedre læringsutbytte en tradisjonell opplæring. Sammenlignet med tradisjonell klasseromstrening så fjernes distraksjoner slik som begrensninger i fysiske omgivelser og sjenanse i rollespill foran tilskuere. Når det i tillegg kan trenes oftere, alene og i team, blir de som trener tryggere på egne ferdigheter, raskere til å oppdage endret pasienttilstand og bedre til å håndtere ulike pasientforløp.

Ikon som illustrer For faglærte, ufaglærte og studenter

For faglærte, ufaglærte og studenter

Ufaglærte kan raskt tillære seg nødvendig basiskompetanse gjennom å øve på steg 1 og 2 i metoden “kjeden for å forebygge”, mens faglærte vil kunne friske opp og dele med andre etablert kunnskap på alle fagområder. For studenter vil CTD Helse fungere som en ideell treningsarena for ny kunnskap.

Ikon som illustrer Fokus på læring

Fokus på læring

Refleksjon rundt og tilbakemelding på egne handlinger er viktig for godt læringsutbytte. I vårt opplæringsprogram får brukerne tilbakemelding på korrekthet på gjennomførte valg og innspill til forbedring. Ved scenariotrening må teamet etter endt treningsforløp inn i debrifingsrom for å reflektere over egne handlinger. For å øke kvaliteten i læringen har opplæringsprogrammet innebygde spørsmål til refleksjon på både det faglige og på rolleforståelse.

Ikon som illustrer Trygghet og mestring

Trygghet og mestring

Ledere skal være trygge på at ansatte har nødvendig kompetanse til å håndtere tildelte oppgaver. I nettportalen CTD Portal får ledere oversikt over registrerte VR-briller og tilgang til brukerdata fra trening. CTD tar sikkerhet og personvern på alvor og våre applikasjoner utvikles i tråd med anerkjente prinsipper for innebygd personvern. CTD Helse samler inn data anonymt for å gi innsikt i hvor ofte det trenes, hva det trenes på og resultater på aggregert nivå. På den måten kan ledere oppmuntre til trening på områder der svakheter er identifisert.

Tanker fra brukerne våre

Portrett av Jan Christer Sannes- Jan Christer Sannes, IT-pedagog Nettskolen Troms
"Vi bruker CTD til å gi våre helsefagarbeider- og helseservicefag-deltakere en mulighet til å teste og bli mer komfortabel med ny opplæringsteknologi innen helsesektoren allerede i utdanningsløpet sitt. Muligheten til å samarbeide og kommunisere i en faglig og realistisk arena som CTD er gull verdt for både oss som nettskole og for våre nettdeltakere som ofte bor svært spredt. Slik teknologi er en del av fremtiden for en mer relevant og praktisk utdanning spesielt for yrkesfagene - og CTD bidrar til at vi kan holde oss i forkant av utviklingen!"
Portrett av Marianne Hoff- Marianne Hoff, Høgskolelektor ved VID vitenskapelige høgskole, institutt for sykepleie
"VID Oslo har høye faglige ambisjoner for utdanning og forskning og er opptatt av nyskapning. Vi har brukt CTD for våre studenter på bachelor i sykepleie og ser stort potensiale i denne formen for opplæringsteknologi i utdanningen. CTD bidrar med realistiske programløsninger, spesielt innenfor kartleggingsverktøyet ABCDE. Denne er enkel å bruke og studentene får mulighet til å opparbeide økt faglig kompetanse i trygge virtuelle omgivelser."
Portrett av Solrunn Hårstad- Solrunn Hårstad, Værnesregionen IT (Stjørdal, Frosta, Meråker, Malvik, Selbu og Tydal kommune).
"Første gang jeg brukte VR ble jeg uvel etter noen få minutter, men nå kan jeg være inne i VR i en time uten å føle ubehag."
Joh Orengo og en annen person som har på seg et VR-headset- Joh Orengo, daglig leder i Spatial8Jurymedlem for Laval Virtual Awards 2022.
"Dette er et prakteksempel på hvordan VR-trening bør innføres i helsevesenet, forankret i forskning og utviklet i samarbeid med brukerne og medisinske spesialister."