CTD Helse

CTD Helse er et opplæringsprogram hvor helsepersonell kan få virkelighetsnær mengdetrening i grunnleggende medisinske ferdigheter, samhandling og kommunikasjon. I vår virtuelle verden kan helsepersonell trene når de vil, så ofte de vil og med hvem de vil – tidseffektivt og uten fordyrende kurs- eller reisekostnader. Det eneste som kreves er et sett med VR-briller og et abonnement på våre løsninger.

To virtuelle avatarer som diskuterer via telefon hva de skal gjøre med en virtuell pasient som er akutt syk.

Mengdetrening i observasjons- og vurderingskompetanse

CTD Helse muliggjør mengdetrening i grunnleggende medisinske ferdigheter og observasjonskompetanse. Når grunnkompetansen er på plass, er neste steg å øve videre på prosedyrer som ABCDE, NEWS2 og ISBAR for å kunne gjennomføre strukturerte observasjoner og kommunikasjon. Gjennom simuleringstrening i konkrete scenarioer får man virkelig satt kompetansen sin på prøve.

ABCDE

ABCDERask og systematisk undersøkelse.

NEWS2

NEWS2Scoringssystemet NEWS2.

ISBAR

ISBARStrukturert kommunikasjon.

«Min opplevelse av CTD Helse var at treningssituasjonen var så realistisk at jeg følte jeg trente på et ekte menneske i reelle omgivelser. Jeg ble overrasket over hvor naturtro dette var.

Jeg har stor tro på at dette vil være et godt supplement til tradisjonelle treningsmetoder i dag, og at det kan bidra til å gjøre at flere kan trene oftere. VR-teknologi kan være et viktig bidrag for å øke kompetansen i helsetjenesten.»


- Anne Kristin Ihle Melby, seniorrådgiver Helsedirektoratet

Ledelsesverktøy

I nettportalen CTD Portal får ledere oversikt over registrerte VR-briller og tilgang til brukerdata fra trening. CTD Helse samler inn data anonymt for å gi innsikt i hvor ofte det trenes, hva det trenes på og resultater på aggregert nivå. På den måten kan ledere kartlegge styrker og svakheter, og oppmuntre til trening på områder der svakheter er identifisert.

Treningsdata

TreningsdataCTD Helse samler anonyme bruksdata som gir ledere innsikt i VR-treningen.

Scenarioeditor

ScenarioeditorLag egne scenarioer å trene på i VR.

Respons fra brukere

En av våre testkommuner gjennomførte en intern spørreundersøkelse blant sine ansatte som hadde trent i VR over en periode på fire uker. Respondentene var hovedsakelig erfarne helsefagarbeidere.

Nyttig

Nyttig98% synes det var nyttig.

Viktig

Viktig2 av 3 ville trent med VR ulønnet.

Enkelt

EnkeltDe fleste synes VR-trening var enkelt.

«Å øve på denne måten er GULL.»

Enhetsstøtte

CTD Helse er tilpasset slik at programmet kan kjøre på de fleste moderne, trådløse VR-brillene man finner på markedet i dag. Nedenfor vises de mest populære enhetene blant våre kunder.

Meta Quest

Meta QuestMeta Quest 2

Pico Neo

Pico NeoPico Neo 3

HTC Vive

HTC ViveHTC Vive

«Gjennom CTD Helse slipper man å spille skuespill og må ikke prestere overfor et publikum. Nå kommer vi rett til poenget og får fokus på hva vi skal lære og får mengdetrening på det.»


Hva trengs for å trene i VR?

Mange tenker kanskje at VR er komplisert og vanskelig å forstå og komme i gang med. Det er det få som tenker etter at de først har prøvd å trene i VR. Det er veldig lite utstyr som kreves, og CTD Helse er utformet sammen med testbrukere for at det skal være helt enkelt å ta i bruk for nykommere.

VR-brille

VR-brilleDu trenger en VR-brille som kan kjøre programmet CTD Helse. CTD Helse kan kjøres på de aller fleste moderne VR-briller.

1,5 x 1,5 meter

1,5 x 1,5 meterLitt plass, det er alt!