Samarbeid

Vi er et teknologiselskap. Vi innehar derfor ikke den medisinske kompetansen som kreves for å utvikle et medisinsk opplæringsverktøy alene. Derfor har det alltid vært viktig for oss å finne gode og dyktige samarbeidspartnere med medisinsk kompetanse som komplementerer vår teknologiforståelse.

Prosjekter og partnere

Tromsø kommune

Tromsø kommune er en samarbeidspartner som har vært med på å utvikle CTD Helse. De bidrar aktivt med testing og tilbakemeldinger for å gjøre CTD Helse et godt og relevant opplæringsprogram for helsetjenesten.

Les mer

Dyrøy kommune

Dyrøy kommune er en distriktskommune som satser på kompetanseheving gjennom KlinObsKommune modellen. De er med i vårt innovasjonsprosjekt og har en aktiv rolle med å teste og validere vårt opplæringsverktøy mot deres behov.

Les mer

Ahus

Gjennom prosjektet "Close the Gap" samarbeider vi med Ahus om å utvikle en virtuell verden som legger til rette for samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Ahus sin simuleringsavdeling bidrar aktivt med tilbakemeldinger om hvordan vi kan maksimere læringsutbytte av VR-trening.

Les mer

USHT Troms

USHT sitt samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling, og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. I tillegg bidrar USHT til at de kommunale helse- og omsorgstjenestene fornyer og forbedrer seg i tråd med kommunenes behov. USHT Troms er prosjektleder på offentlig side i vårt privat-offentlige innovasjonsprosjekt.

Les mer

Innovasjonsprosjekt VR

Sammen med våre partnere i USHT Troms, Tromsø og Dyrøy kommune utvikler vi VR-løsninger tilpasset de lokale behovene og kravene i kommunehelsetjenesten. I prosjektet bidrar kommunene med kravspesifikasjon, testing og validering av løsningen opp mot faglige og regulatoriske krav.

Les mer

TeraVRI

Sammen med UiT utvikler vi en virtuell verden hvor helsefagstudenter kan trene på å gjennomføre kliniske samtaler med pasienter/brukere. De trener spesifikt på ferdigheter knyttet til relasjonskompetanse, som for eksempel alliansebygging og ferdigheter i å utforske pasientens/brukerens livsverden og problemstillinger.

Les mer

Universitetet i Tromsø (UiT)

Gjennom TeraVRi prosjektet jobber vi sammen med UiT på å utvikle virtuell verden tilpasset helsefagstudenter.

Les mer

Close the Gap (CTG)

Close the Gap skal adressere kompetansegapet i kommunale og statlige helsetjenester som hindrer effektiv og forsvarlig samhandling. Basert på kompetansemodellen KlinObsKommune, skal prosjektet implementere simuleringer for å trene intra-kommunal samhandling og samhandling mellom kommunale og spesialisthelsetjenester.

European Commission

Gjennom Women TechEU-stipendet fikk selskapet vårt verdifull veiledning fra mentorer og finansiell støtte fra EU-kommisjonen. Vi oppnådde målene våre innen markedsundersøkelser, produktutvikling og anbudsdeltakelse, og lærte verdifulle lederferdigheter fra mentor og coach. Programmet var en transformasjonsopplevelse som hjalp oss med å forbedre strategiene våre og øke sjansene våre for suksess i å tilby medisinsk opplæring.

Les mer