Bodø kommune: trening på klinisk observasjons- og vurderingskompetanse

Bodø kommune

VR TIL OPPLÆRING AV ANSATTE PÅ SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTEN

Oppsummering:

 • Tanker rundt implementering
  • Scenarioene kan brukes effektivt til både sykehjem og hjemmetjeneste
  • Optimal treningseffekt og deltakelse oppnås ved VR-trening i egen avdeling
 • Fordeler og gevinster:
  • Jevnlig og hyppig opplæring uten å påvirke drift
  • Eliminerer behovet for å stå foran en gruppe under trening
  • Tilgjengeligheten av verktøyet fører til fleksibel trening
 • Nøkkelfaktorer for suksess:
  • Grundig planlegging og forankring
  • To superbrukere med veiledningsansvar

TEKNOLOGISKE LØSNINGER FOR FREMTIDEN

Bodø kommune, med sin innovasjonslab Linken, tester ut nye teknologiske løsninger og vurderer nytteverdi og gevinster basert på kommunens nåværende og fremtidige behov. De har gjennomført demo av CTD Helse for å gi de ansatte på sykehjem og hjemmetjenesten innsikt i hvordan verktøyet kan brukes til mengdetrening på klinisk observasjons- og vurderingskompetanse (ABCDE og NEWS2). Tilbakemeldingene fra de ansatte er at treningen er relevant, spennende og har høy faglig kvalitet. Under er tilbakemeldinger fra de som har trent:

"Vil gjøre det enklere og få kompetanseheving i tjenesten. Opplæring vil være lettere å gjøre jevnlig og oftere uten å påvirke drift. BØR implementeres i tjenesten. Fantastisk at scenarioer kan tilpasses tjenestene."

"Virker som et kjempebra redskap for å heve kompetanse. Mange tør ikke stå fram i store grupper på kurs, dette virker perfekt for at alle kan øve uten å måtte stå fremfor en gruppe for «ris/ros». Har troen på denne teknologien fremover."

"Dette var veldig bra, -og burde alltid vært tilgjengelig hos hjemmetjenesten. Da kan man få mengdetrening, -trene når som helst og man sparer mye ressurser…"

 

ORGANISERING AV VR-TRENING

God planlegging og forankring har vært en av suksessfaktorene for VR-trening i Bodø kommune. Superbrukerne med veiledningsansvar for VR-trening har hatt en avgjørende rolle for det gode treningsutbytte. De fikk grundig opplæring av Connect the Dots før de startet veiledningen. I tillegg sendte superbrukerne en e-post til avdelingsledere i kommunen hvor de forklarte hva CTD Helse er med en oppfordring til å melde interesse for utprøving.

TESTET UT ULIKE FORMER FOR VR-TRENING

Superbrukerne testet ut ulike former for VR-trening:

 • Oppmøte på innovasjonslabben (Linken)
 • Trening i egen avdeling:
 • Drop-in
 • Bestilling av treningstid

De rapporterer betydeligere større deltakelse når treningen ble gjennomført ute i avdelingene. De sier videre at den gode informasjonen som ble sendt ut på forhånd om VR-trening, gjorde at de ansatte snakket seg imellom om VR-trening og det ble et stort engasjement for å prøve ut den nye måten å lære på. Avdelingene er enig med superbrukerne at den beste måten å trene på, er trening i egen avdeling.