Stord videregående skole: å knekke VR-koden for effektiv voksenopplæring

Stord videregående skole
Stord videregående skole

Implementeringen av VR har gjort undervisningen mer interessant og morsom å delta i, og tilbakemeldingene fra skolens samfunn har vært svært positive

Oppsummering:

 • Tanker rundt implementering
  • Undervisning blir mer interessant og gøy å lære
  • Fint verktøy for gruppearbeid
 • Fordeler og gevinster
  • Økt engasjement fra elever og positiv holdning til læring
  • Effektivisert samarbeid gjennom VR-gruppearbeid
  • Styrking av praktiske ferdigheter gjennom VR-mengdetrening
 • Nøkkelfaktorer for suksess
  • Gode rutiner i henhold til utstyret
  • Hyppig og regelmessig bruk av utstyret
  • Grundig plan for gjennomføring
  • Engasjement fra lærerne for å nyttiggjøre seg av utstyret

VR TIL UTDANNING FOR VOKSENOPPLÆRING

Stord VGS er en fremoverlent skole som anvender ny teknologi for å utdanne fremtidens helsepersonell. Skolen bruker CTD Helse for å gi elevene på voksenopplæring innføring i, og mengdetrening på medisinske prosedyrer, kommunikasjon og samhandling. Elevene trener både alene og sammen i grupper. Bruken av VR til opplæring er godt mottatt av både elevene og lærerne. Under følger et sitat fra en elev:

"VR gjer undervisningen meir interessant og gøy å lære. Og fin måte å få relasjon med andre og få opp samarbeid når ein kan gjer gruppeoppgåver."

ERFARINGER OM AVGJØRENDE FAKTORER

Stord VGS har nylig gjennomført et prosjekt hvor de utforsket muligheten til å bruke VR til opplæring. I prosjektet kartla de avgjørende faktorer for å nyttiggjøre seg av innovasjonen. De har erfart følgende:

 • Det er viktig med gode rutiner for bruk av VR, slik som oppbevaring, lading, rengjøring og oppdatering av VR-brillene.
 • Det viktig å bruke VR hyppig for å lære. Elevene trenger tid for å bli fortrolig med teknologien. De trenger brukerstøtte i starten. Etter hvert lærer de det, kjenner mestring og kan hjelpe hverandre.
 • Treningsøktene i VR må ikke bli for lange. Det er bedre å bruke teknologien hyppig i kortere økter.
 • VR utvider muligheten for samhandling på tvers av grenser.
 • Lærerne må se fordelene og gevinstene av VR-trening og må være fortrolig med teknologien, da det er de som skal bruke det i undervisningen sin.

LÆRERNE ER AVGJØRENDE

Engasjement fra lærerne er som nevnt en avgjørende faktor for å nyttiggjøre seg av innovasjonen. Gjennom prosjektet har lærerne prøvd ut og gitt tilbakemelding på VR-trening. De sa blant annet dette om VR-trening:

"Eg ønskjer å bruke og utvikle bruksområder i skolehverdagen. Kunne få mengdetrening i aktuelle pasientsituasjoner før en går i praksis."

"Eg tenkjer VR-briller er eit viktig supplement til elevar, då elevar lærer på ulik måte, og eg trur VR-teknologi appelerer til lærelyst hos mange elevar."