Masteroppgave Håvard

I sin masteroppgave skrev teknisk leder i CTD Håvard om å bruke VR sammen med ekte medisinske data som ultralyd og MRI til å trene nevrokirurger til å detektere og planlegge fjerning av hjernesvulst.

Masteroppgave Håvard Snarby
Medisinsk prosedyretrening i en virtuell verden

Forskningsspørsmålet i oppgaven var:

Hvilke funksjonaliteter kreves for å konstruere en applikasjon som bruker generelle verktøy for virtuell virkelighet til å gjennomføre medisinsk prosedyretrening supplementert med medisinske bildedata?

For å svare på dette ble en VR-applikasjon utviklet for å gi nevrokirurger øving i deteksjon og planlegging av fjerning av hjernesvulst.

Applikasjonen ble testet ut på Sintefs konferanse "Ultrasound in Neurosurgery" i 2017, hvor kirurger fra hele verden deltok. Applikasjonen ble godt mottatt og oppgaven konkluderte med at det er mulig å lage en god læringsapplikasjon ved å bruke generelle verktøy for VR som bruker ekte medisinske bildedata.

Les hele oppgaven her