Masteroppgave Siva

Sepsis er den største dødsårsaken på norske sykehus. Daglig leder i CTD Siva har skrevet masteroppgave om muligheten til å trene på deteksjon og behandling av sepsis i VR.

Masteroppgave Siva
Sepsis trening i VR

Forskningsspørsmålet i oppgaven var:

Hva tenker potensielle VR-brukere om å bruke datasimuleringer som et opplæringsverktøy? Og hvilke elementer bør evalueres for å forstå brukernes opplevelse?

Les hele oppgaven her