To internasjonale priser

Vårt privat-offentlige samarbeid har blitt lagt merke til nasjonalt og internasjonalt. På en nordisk VR-konferanse med fokus på helse vant vår løsning 2 priser: beste medisinske VR-applikasjon og beste VR-applikasjon for opplæring. Alle applikasjoner utviklet mellom 2014-2021 kunne delta.

Statuetter for "Best XR health experience" og "Best XR experience for education" fra VRINN awards 2021
Statuetter for beste VR-applikasjon for medisin og utdanning.

Se video fra prisutdelingen