Forskning på læringseffekt av VR-trening

Gjennom forskningsprosjektet VirSam ved NTNU utviklet Håvard flere applikasjoner for å finne ut når VR-trening egner seg best som treningsmetode. En av disse applikasjonen.

Student som er lei av å studere på tradisjonelt vis

Én av de fire applikasjonene som ble utviklet under forskningsprosjektet VirSam ble brukt videre i doktorgraden til Helen Berg, ledet av Aslak Steinsbekk, som undersøkte læringseffekten av å trene i VR. Applikasjonen som ble brukt var en VR-app som lot førsteårsstudenter på medisin- og sykepleierstudier øve på ABCDE-metodikken.

Teamet gjennomførte en randomisert kontrollert studie (RCT) hvor 149 studenter trente i VR og 140 studenter trente på tradisjonelt vis i 20 minutter. Etter treningen ble ferdighetene til alle deltakerne satt på prøve med den samme testen.

Forskningen konkluderte med at læringseffekten for de som hadde trent i VR sammenlignet med tradisjonell trening var minst like god.

Les mer om forskningen til Helen Berg