Relasjonsbygging i CTD Helse med UiT

UiT sitt prosjekt TeraVRi utforsker ny teknologi, evaluerer og forsker på hvorvidt VR-briller, 360-video og digitale rom kan brukes til å styrke helsefagstudenters terapeutiske kompetanse. I den forbindelse har UiT besøkt CTD for å teste vår løsning og gjøre seg erfaringer med hvilke muligheter som finnes for studenter.

Illustrasjonsbilde for UiT sitt prosjekt teraVRi - Terapeutisk kompetanse gjennom VR
UiT Norges arktiske universitet
Les hele artikkelen her