Virtuell samhandling

VirSam er et forskningsprosjekt ved NTNU med mål om å gi helsefagstudenter mulighet til å trene på tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) i VR. Håvard i CTD ble introdusert til VirSam-prosjektet gjennom sin masteroppgave og ble med i teamet etter innlevert masteroppgave.

VirSam-logo
VirSam - Virtuell samhandling

I perioden Håvard var med i prosjektet, bestod teamet av prosjektleder Aslak Steinsbekk, forsker/PhD-stipendiat Helen Berg og utvikler Håvard Snarby. Prosjektet hadde stort fokus på at VR-verdenen må være skreddersydd til helsefagstudenter.

Flere applikasjoner ble utviklet hvorav én ble brukt i doktorgraden til Helen Berg, som undersøkte læringseffekten av å trene i VR. Denne applikasjonen var en VR-app som lot førsteårsstudenter på medisin- og sykepleierstudier øve på ABCDE-metodikken.

For å undersøkte læringseffekten, gjennomførte teamet en randomisert kontrollert studie (RCT) hvor 149 studenter trente i VR og 140 studenter trente på tradisjonelt vis i 20 minutter. Etter treningen ble ferdighetene til alle deltakerne satt på prøve med den samme testen.

Les hele forskningen her